NASJONALT BÆRETREFF
NASJONALT BÆRETREFF
20150708-032A4106-Edit.jpg
 
 

Babytegn + bæring = kjærlighet

Bæring handler mye om tilknytning og relasjon og det gjør babytegn også! Vil du lære å bruke babytegn med den baby slik at dere kan kommunisere tidligere med hverandre og redusere gråt og frustrasjon i hverdagen? Her vil du få en kort innføring i hva som er fordelene med å bruke babytegn på kort- og lang sikt, hvordan vi bruker det og hvilke tegn som er lurt å starte med.

Passer for: De som venter barn og alle med barn mellom 0-2 år

Babysigning + Carrying = love

Carrying is all about attachment and relationship and so is babysigning! Want to learn how to use babysign with your baby so that you can communicate with each other earlier and reduce crying and frustration in everyday life? In this workshop you get a introduction to what is the benefits by using babysign short term and long term. How we use it and what signs to start with.

Suitable for: Expecting parents and anyone with babies between 0-2 years


BILLETTER

For å kunne delta på workshop må du ha billett til festivalen, dette kjøpes hos TicketCo. Egne workshopsbilletter må bestilles i tillegg på samme TicketCo side.

Tickets:
To be able to attend a workshop you must have a ticket for the festival, this is purchased from TicketCo. Own workshops tickets must be ordered in addition, also at TicketCo.

 
bærelykke.jpg

Christina Eng Hauge

Christina er utdannet innenfor pedagogikk og har studert tegnspråk. Hun har vært babytegn kursholder i 4 år og har over 6 års erfaring med barn og tegn. Hun er utdannet bæreveileder gjennom Slingababy og har båret eget barn siden 2014.

Christina is educated in pedagogy and has studied sign language. She has been a baby sign teacher for 4 years and has over 6 years of experience with children and signs. She is certified carrying consultant with Slingababy and has been carrying her own child since 2014