NASJONALT BÆRETREFF
NASJONALT BÆRETREFF
20150708-032A4106-Edit.jpg
 
 

Bæring - en måte å bygge en lykkelig hjerne

Vi vet at barn har det best når de blir oppdratt på en god måte. De voksne som omgås barnet er svært viktige for hvordan barnehjernens utvikling skjer. Doktor Rosie Knowles diskuterer hvordan bæring av barn i sjal eller sele kan hjelpe til med å bygge lykkelige hjerner og dermed gi barn en fantastisk start på livet.


Babywearing - one way to build a happy brain

We know that babies thrive when they are parented in a responsive way and that the adults around a child help to shape their brain development. Dr Rosie Knowles discusses how the art of babywearing can help build a happy brain and give children a great start in life.


BILLETTER

For å kunne delta på workshop må du ha billett til festivalen, dette kjøpes hos TicketCo. Egne foredragsbilletter må bestilles på samme side.

Tickets:
To be able to attend a workshop you must have a ticket for the festival, this is purchased from TicketCo. Own tickets to the talk must be purchased in addition, also at TicketCo.


 

Dr. Rosie Knowles
Rosie er allmennlege fra Storbritania, med særskilt interesse for holistisk medisin, i tillegg til barnehelse og mental helse i barselsperioden. Hun startet sin karriere på sykehus, men byttet felt fordi det var mer forenlig med familieliv og ga muligheten til å bli mer involvert i lokalsamfunnet, fra vugge til grav. Hun er en meget engasjert bæreambassadør, ikke bare fordi det er praktisk, men fordi bæring gir så mange fordeler til hele familien, som bedre tilknytning, redusert refluks og kolikk, bedre motorisk utvikling, hindrer flatt hode. I tillegg kan det hjelpe foreldrene med fødselsdepresjon og gi dem et nettverk.

Sheffield Sling Surgery

Dr. Rosie Knowles
Rosie is a family doctor in the UK with a particular interest in holistic medicine as well as children’s health and perinatal mental health. She began her career in hospital medicine, but switched to general practice because of its flexibility with family life and the opportunities it presents to be more closely involved with communities, from cradle to grave. She is a strong advocate of sling and carrier use, not just for convenience, but also for the great advantages babywearing can provide to the whole family, such as improved bonding, reduced reflux or colic, better muscle development and avoidance of plagiocephaly, as well as helping parents to cope with post-natal depression and find a community to belong to.

Sheffield Sling Surgery