NASJONALT BÆRETREFF
NASJONALT BÆRETREFF
SHBC.jpg
 

Bæring på ryggen - et eksperiment (PRAKTISK TEORI)

Vi tester sammen hva de ulike sjalpassene gjør ved ryggbæring. Hvordan påvirker de følelsen av å bære? Hva gjør et pass avlastende? Hvilke bærer barnet? Og hvordan kan passene kombineres og hvordan påvirker de hverandre?

Passer for: Denne workshoppen passer for alle som bærer i sjal, helt uavhengig av erfarenhet eller alder på barnet.

Utstyr: Ta med ditt barn og/eller en bæredukke og gjerne et tynt, godt innbrutt sjal. Kontakt din lokale bæreveileder eller bærebibliotek for å leie om du ikke har selv.

Back carry - an experimental workshop (theory in practice)

Together we will try to see what the different sling passes do while backcarry. How do they change the feeling of the carry? What makes a wrap pass comfortable? Which passes are weight carrying? How can the passes be combined and how do they affect each other?

Suitable for: This workshop will work for all wrappers with any level of experience and kids of all ages.

Equipment: Bring your child and/or demonstration doll and a rather thin, preloved wrap. We recommend you contact your local carrying consultant or sling library to borrow one if you don’t have one.

BILLETTER

For å kunne delta på workshop må du ha billett til festivalen, dette kjøpes hos TicketCo. Egne workshopsbilletter må kjøpes itillegg. Disse slippes lørdag 17.8 kl 20:00 på samme TicketCo side.

Tickets:
To be able to attend a workshop you must have a ticket for the festival, this is purchased from TicketCo. Own workshops tickets must be purchased in addition, they will be released 17.8 kl 20:00, also at TicketCo.

 
Emi ny sh.jpg

Emi Eiterå-Tardy

Emi er svensk/fransk, gift med en nordmann, mamma til en 4-åring, sykepleier og svært erfaren bæreveileder. Hun har båret sitt barn siden hen ble født og har ikke sluttet ennå. Emi er sertifisert ved både Slingababy og L’école a porter (jpmbb). Hun gir bæreveiledning på alle nivåer, mest i bæring i sjal og drev tidligere Tromsø bærebibliotek.

Emi is Swedish/French, married to a Norwegian, mother to a four year-old, nurse and a carrying consultant with both Slingababy and L’école a porter (jpmbb). She has carried her child since the day after the little one was born and she hasn’t stopped.

She is giving consultations on all levels of experience of carrying, mostly in wrapping and she used to run the sling library in Tromsø.