NASJONALT BÆRETREFF
NASJONALT BÆRETREFF
gruppe-ligende-lang.jpg
 
 

Intro til hypopressiv trening

Vil du lære den mest effektive, trygge og skånsomme måten å rehabilitere og styrke kroppen etter fødsel, enten det har gått 5 uker eller 50 år? Vil du få en funksjonell kjerne og bekkenbunn, som tåler livets belastning, som støtter deg når du skal løfte ungen, løpe etter bussen, hoppe i trampolinen, bære barnebarnet? Vil du finne tilbake til en kropp som føles stabil og sterk, en kropp som du kan stole på og føle deg stolt av?

Mange kvinner sliter i åresvis med plager som underlivsprolaps (fremfall), slapp bekkenbunnsmuskulatur, inkontinens, rygg- og bekkensmerter, delte magemuskler, problemer med fordøyelsen og vonde menstruasjoner, og får bare beskjed om at sånn er det bare. 

Hypopressiv trening er en revolusjonerende måte å få kjernen og bekkenbunnen funksjonelle igjen etter fødsel og andre belastningsskader. Det er både pust- og holdningsomprogrammering som vil styrke, løfte og stabilisere, det fungerer ulikt alt annet du har prøvd før. På kun 10-15 minutter daglig kan du bli frisk og sterk igjen!

Workshoppen er en introduksjon i denne teknikken. Her vil du få litt bakgrunn, hvordan det fungerer å lære både den unike pusteteknikken og 2 av de 10 stillingene som inngår i den grunnleggende serien. Slik lærer du nok til å starte på egenhånd.

 Passer for: Alle som har vært gravide, eller aldri har vært gravide


Intro to hypopressive training

Do you want to learn the most effective, safe and gentle way to rehabilitate and strengthen the body after birth, whether it’s been 5 weeks or 50 years? Do you want a functional core and pelvic floor, that can take the demands of daily life, that supports you when you need to lift the kids, run after the bus, jump on the trampoline, carry the grandchild? Do you want to get back to a body that feel strong and stable, a body you can trust and feel proud of?

Lots of women struggle for years with issues like pelvic organ prolapse, weak pelvic floor muscles, incontinence, back and pelvic pain, diastasis recti as well as digestive problems and painful menstruation cycles, and hear from their health care providers that this is just the way things are.

Hypopressive training is a revolutionary way to get your core and pelvic floor functional again postpartum or after other injuries. It is a postural and breathing technique that will strengthen, lift and stabilize, it works unlike everything you have tried before. In just 10-15 mins a day, you can get strong and healthy again!

The workshop is an introduction into this technique. You will get some background, how it works and you will learn the breathing technique as well as 20 of the 10 positions in the basic series. You will learn enough to begin training on your own.

Suitable for: Everyone who has been pregnant, or hasn’t been pregnant

BILLETTER

For å kunne delta på workshop må du ha billett til festivalen, dette kjøpes hos TicketCo. Egne workshopsbilletter må kjøpes itillegg. Disse slippes lørdag 17.8 kl 20:00 på samme TicketCo side.

Tickets:
To be able to attend a workshop you must have a ticket for the festival, this is purchased from TicketCo. Own workshops tickets must be purchased in addition, will be released 17.8 kl 20:00, also at TicketCo.

 
Sadie copy.jpg

Sadie Lawler

Sadie er den første og eneste sertifiserte Low Pressure Fitness treneren i Norge, og jobber hardt for å spre god informasjon om forebygging og behandling av fødsels- og belastningsskader. Hun tilbyr også kurs for behandlere som vil lære mer om denne teknikken. Siden hun begynte å trene opp andre i hypopressiv trening har hun hjulpet hundrevis av kvinner til å finne tilbake til en sterk og stabil kropp som de trodde de hadde mistet for alltid.

Sadie is the first and only certified hypopressives trainer in Norway and runs Hypopressiv trening Norge, and works hard to spread good information on prevention and treatment of birth-related as well as other types of injuries. Since she started teaching others hypopressives, she has helped over 1,000 women find their way back to a strong and stable body that many of them thought was lost forever.