NASJONALT BÆRETREFF
NASJONALT BÆRETREFF
 
 

Katrine Fagerlid Bjørneby

Katrine er godt kjent i bæremiljøet både som fotograf og bærer. Hun var med og tok bilder for Nasjonalt Bæretreff også ifjor, og gjorde at mange kunne ta med flott minner hjem. Selv sier hun om egen bæring: “Jeg begynte å bære Sebastian når han var to måneder gammel. Han viste tidlig tegn på kolikk, som varte til han var 6 måneder og da var det best og tryggest å være nære mamma. Jeg er uendelig takknemlig for at jeg ble introdusert for sjal, ellers vet jeg ikke hvordan jeg hadde kommet meg gjennom småbarnsperioden.”

Facebook: Fotograf Katrine Bjørneby
Instagram: Fotografkatrine

Katrine is well known in the norwegian babywearing community as both a photographer and a babywearer. She took pictures at Nasjonalt Bæretreff last year, and made a lot of people very happy, taking home their own personal memories. She says this about her own carrying history: “I started carrying Sebastian when he was two months old. He early showed signs of colic, which lasted to he was six months old. Then it was safest and best to be close to mommy. I am forever grateful for being introduced to woven wraps, as I have no idea how I would get through the baby period without.”

Katrine will be taking picture both Saturday and Sunday.

BILLETTER

For å kunne delta på fotografering må du ha billett til festivalen, dette kjøpes hos TicketCo. Egne billetter til fotografering må kjøpes itillegg. Info kommer her senere.

Tickets:
To be able to attend a photography slot you must have a ticket for the festival, this is purchased from TicketCo. Own tickets must be purchased in addition. Info comes here later.

 
Sadie copy.jpg

Katrine Fagerlid Bjørneby

Allerede før hun fylte 18 år utdannet Katrine seg som fotograf og gjennom sine 10 år i bransjen har hun fotografert musikere, kulturpersonligheter, forfattere, advokater og kunstnere. Hun brukte sine første år på å danne et solid nettverk og fikk deretter muligheten til å reise landet rundt. Her jobbet hun med kjente og ukjente fjes, og fikk livslange minner. Med kunder som Det Kongelige Hoff, Madcon og Kronprinsparet har Katrine et bredt spekter bak seg og har lang erfaring innenfor forskjellige miljøer. Foto ligger tett mot hjertet og Katrine er også daglig leder i fotobutikk. Fokuset er nå rettet mer mot å fotografere bryllup, nyfødte og vordende mammaer, og kjærligheten til livet og viser ofte dette via portretter av ektemannen og sønnen på 2.5 år. 

Even before turning 18, Katrine trained as a photographer. Through her 10 years in the industry she has photographed musicians, cultural personalities, writers, lawyers and artists. She spent her first years forming a solid network and later she had the opportunity to travel around the country, working with known and unknown faces, and gaining lifelong memories. With customers such as the Royal Court, Madcon and the Crown Prince couple, Katrine has a wide range behind her and has extensive experience in different environments. Photo is close to heart and Katrine is also the general manager of the photo shop. Her focus is now more on photographing weddings, newborn and expectant moms, and the love of life and often shows this through portraits of husband and son of 2.5 years.