NASJONALT BÆRETREFF
NASJONALT BÆRETREFF
 
 

Tale Hendnes

Tale Hendnes er en velkjent bærefotograf, og har tatt bilder for merker som Hubertine, Lovaloom, Sling Studio og Flidig. Hun har tatt mange av bildene på nettsiden til Nasjonalt Bæretreff, og vært med og tatt bilder på treffet i flere år.

Facebook: Tale Hendnes
Instagram: Wrappingtales

Tale Hendnes

Tale is a well known babywearing photographer, and has taken photos for labels as Hubertine, Lovaloom, Sling Studio and Flidig. She has taken a lot of the pictures you can see at this webpage, and have taken photos at NBT several years.

BILLETTER

For å kunne delta på fotografering må du ha billett til festivalen, dette kjøpes hos TicketCo. Egne billetter til fotografering må kjøpes itillegg. Info kommer her senere.

Tickets:
To be able to attend a photography slot you must have a ticket for the festival, this is purchased from TicketCo. Own tickets must be purchased in addition. Info comes here later.

 
Tale.jpg

Tale Hendnes

Tale jobber som kommunikasjonsrådgiver ved Dansens Hus, Nasjonal Scene for dans og har arbeidet med kommunikasjon av scenekunst siden 2010. Hun er også utdannet skuespiller med en bachelor fra Acting fra Liverpool Institute for Performing Arts. Hun har produsert egne verk for Flukt og Oslo Koreografiske, og jobbet visuelt sammen med store internasjonale og norske kompanier.

Tale works as Communications Advisor at Dansen Hus, Nacional scene for dance and have worked with communication of performing arts since 2010. She is also a trained actor with bachelor from Liverpool Institute for Performing Arts. She has produced her own work for Flukt and Oslo Koreografiske, and work visually together with big international and national companies.